Γίνε τώρα μέλος στο δίκτυο Small Buddies!

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο σκοπός του δικτύου Small Buddies είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και των εταιρειών. Στόχοι του δικτύου είναι:

 • η εκπαίδευση οργανισμών και εταιρειών στα SDGs
 • η διαφάνεια οργανισμών και εταιρειών 
 • η προβολή του έργου των μικρών, νέων, καινοτόμων οργανισμών
 • η ταξινόμηση των δράσεων των οργανισμών σύμφωνα με τα SDGs
 • η προβολή του έργου εταιρειών σε συνεργασία με μικρούς, νέους, καινοτόμους οργανισμούς
 • η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών-μελών με εταιρείες
 • η ενδυνάμωση των οργανισμών μελών

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Οι οργανισμοί μέλη του δικτύου Small Buddies έχουν πολλαπλά οφέλη

 • εκπαίδευση στα SDGs και αντιστοίχιση των δράσεών τους σύμφωνα με αυτά
 • εκπαίδευση στην δημιουργία υλικού για την προώθηση του έργου τους σε εταιρείες
 • προβολή του έργου τους μέσα από τις δράσεις συνηγορίας του έργου Small buddies
 • προβολή του αντικτύπου των δράσεών τους μέσα από social media, ιστοσελίδα και emagazine του έργου
 • προσφορά διαύλων επικοινωνίας με εταιρείες
 • ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών
 • συνεργασία με άλλους οργανισμούς μέλη του δικτύου

ΟΔΗΓΟΙ

 • Ποιες είναι οι αξίες και οι στόχοι του δικτύου;
 • Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε;
 • Τι είναι τα SDGs και η ΕΚΕ;
 • Ποια είναι τα οφέλη συμμετοχής στο δίκτυο;
 • Ποιοι οργανισμοι μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου;

Κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ

 • Ποια είναι τα βήματα για να γίνει ένας οργανισμός μέλος του δικτύου;
 • Ποιοι είναι οι άξονες επιλογής μελών;
 • Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή στο δίκτυο;
 • Πως γίνεται η επικοινωνία με οργανισμούς προς ένταξη;
 • Φόρμα αίτησης

Κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ

 • Πως θα προβληθουν τα μέλη του δικτύου;
 • Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για την προβολή του οργανισμού μου μέσα από το δίκτυο;
 • Ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή των μελών;
 • Πως γίνεται η επικοινωνία με οργανισμούς ώστε να προβληθούν οι δράσεις τους;

Κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ

 • Βοηθητικά έγγραφα για την διαφάνεια του οργανισμού
 • Βοηθητικά έγγραφα για την προβολή του οργανισμού 
 • Βοηθητικά έγγραφα για την προώθηση δράσεων ΕΚΕ σε εταιρείες
 • Επιπλέον βοηθητικά έγγραφα και συμβουλές

Κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ

ΤΑ ΜΕΛΗ

challedu

inclusion | games | education

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, κοινωνικοποίηση ευάλωτων και μη ομάδων πληθυσμού μέσα από παιχνίδια και game-based μεθόδους.

kroma

e-magazine

Το KROMA προβάλει τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για τα κοινωνικά προβλήματα μέσω της Τέχνης.

myrtillo

cafe πολυχωροσ

Το Μyrtillo είναι Κoιν.Σ.Επ. Ειδικού σκοπού ή Ένταξης, που λειτουργεί ένα καφέ/πολυχώρο τέχνης-λόγου. Το 90% των εργαζομένων της ανήκει σε ευάλωτες ομάδες.

heterart

Η HeterArt σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εξοικείωσης με την Ετερότητα με στόχο η Τέχνη να γίνει γέφυρα επικοινωνίας, την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Τοπίου και την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων.

Ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους!

Κατεβάστε τώρα τον κατάλογο εταιρειών με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!