ΚοιΣΠΕ «Διαδρομές»

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές» υπηρετεί κοινωνικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Αναζητά διαρκώς συνεργασίες και αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους οικονομικούς και ψυχοκοινωνικούς σκοπούς, τις αρχές και τις αξίες του.

Υποστηρίζει τη λειτουργία επιχειρηματικών δράσεων στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  επαγγελματίες από το γενικό πληθυσμό και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Παράλληλα, εκπαιδεύει άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

O ΚοιΣΠΕ «Διαδρομές» λειτουργεί υπό την εποπτεία και μέριμνα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Οι Στόχοι / Σκοποί μας: 

  • Ανάπτυξη εναλλακτικών δομών κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με την δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Ανάπτυξη συνεργασιών στην ελεύθερη αγορά εργασίας
  • Καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος
  • Διασφάλιση ισόρροπης σχέσης ανάμεσα στην επιχειρηματική στρατηγική και τους κοινωνικούς στόχους
  • Κοινωνική επανένταξη μέσω του εργασιακού ρόλου
  • Εκπαίδευση στην εργασία μέσω ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν και διευκολύνουν την προσαρμογή τους στον εργασιακό ρόλο

Οι δράσεις μας:

  • Υπηρεσίες καθαριότητας – απολύμανσης – εξυγίανσης

Εξειδικευμένα συνεργεία με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό και πιστοποιημένα σκευάσματα, αναλαμβάνουν επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.

Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης:

Παρέχει υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Απασχόλησης σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτή η υπηρεσία συστήνει ένα διακριτό σημείο για την επαγγελματική επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Εφαρμόζει εξειδικευμένη μεθοδολογία με στόχο την ένταξη σε «κανονική», αμειβόμενη εργασία, σε «φυσικό» περιβάλλον εργασίας, στην ελεύθερη αγορά ή και σε προστατευμένες μορφές εργασίας.