Διαβάζω για τους Άλλους

Το Διαβάζω για τους Άλλους έχει ως πρωταρχικό στόχο τον εμπλουτισμό της ακουστικής βιβλιοθήκης των τυφλών μέσω της ηχογράφησης παντός είδους αναγνωσμάτων από εθελοντές αναγνώστες. Όραμα μας είναι κάθε πολίτης -βλέπων ή μη- να μπορεί να διαβάσει «Το Σπίτι του Ύπνου», «Το Εκκρεμές του Φουκώ» ή όποιο βιβλίο θέλει και επιθυμεί.


Ο Οργανισμός μετρά από το 2015 έως το 2022, 6.083 μέλη πανελλαδικά, 487 ενεργούς εθελοντές και 23.632 σελίδες προσβάσιμου ακουστικού υλικού.
Σε δεύτερο χρόνο προέκυψε η ανάγκη πραγματοποίησης ζωντανών αναγνώσεων σε χώρους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, νοσοκομείων, σωφρονιστικών ιδρυμάτων και κατ’ οίκον αναγνώσεων σε άτομα με αναπηρία και δυσκολίες κίνησης ή όρασης. Οι ζωντανές αναγνώσεις έχουν χαρακτήρα θεραπευτικό και στοχεύουν τόσο στη ψυχαγωγία, όσο και στη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των επωφελούμενων.
Τρίτος πυλώνας δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού (εργαζόμενους και μαθητές) όσον αφορά την τυφλότητα και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη μη ισότιμη πρόσβαση όλων στη μάθηση, στη γνώση και στα βιβλία μέσα από βιωματικά εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις.
Το Διαβάζω για τους Άλλους συμβάλλει στην δημιουργία μιας ισχυρής τάσης εθελοντισμού στη χώρα μας, καθώς δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις και χτίζει γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, των εθελοντών και των επωφελούμενων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εθελοντές του Διαβάζω για τους Άλλους προσφέρουν στον οργανισμό για 2,5 έτη συνεχόμενα, όταν ο μέσος όρος εθελοντικής προσφοράς στην Ελλάδα δεν ξεπέρνα τους τρεις μήνες.