ΜΥΡΤΙΛΛΟ

Το Myrtillo ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από 7 χρόνια, το 2013. Περίοδος διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση τόσο των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των εργαζομένων του όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το Μyrtillo είναι Κoιν.Σ.Επ. Ειδικού σκοπού ή Ένταξης, που λειτουργεί ένα καφέ/πολυχώρο τέχνης-λόγου σε παραχωρηθέντα κτίρια από το Δήμο Αθηναίων (Πάρκο Για Το Παιδί & Τον Πολιτισμό) κατασκευάστηκαν με τη συνδρομή της Νορβηγικής Κυβέρνησης ως Κέντρο Αποκατάστασης Πολιτικών Αναπήρων Πολέμου(1959). Το 90% των εργαζομένων της ανήκει σε ευάλωτες ομάδες (άτομα με Νοητικές ή Αισθητηριακές Αναπηρίες). Αυτή τη στιγμή εργάζονται κανονικά 14 νεαρά άτομα. Από το 2017 όλοι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει «συνεταιριστές»-μέλη της Κοιν.Σ.Επ, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις ως ισότιμοι διαχειριστές και ιδιοκτήτες, εκπαιδευόμενοι στη συνυπευθυνότητα για τη βιωσιμότητά της.

0 %
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
0
ΒΡΑΒΕΙΑ
0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στα 5 χρόνια λειτουργίας του το Μύρτιλλο έχει βραβευτεί  2 φορές (Social Enterprise of the Year 2014 kai Estia Excellence Awards 2019) και έχει πετύχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία εντός και εκτός Ελλάδος. Οι κυρίαρχοι στόχοι του είναι:

-Ενίσχυση της καθημερινής διάδρασης των εργαζομένων μέσα από νέες δράσεις και αλληλεπιδράσεις με φορείς και με την κοινότητα.

-Επέκταση των δράσεων του πολυχώρου εκδηλώσεων. Από το 2016 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 800 εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια και επιδιώκεται η περαιτέρω αύξηση του αριθμού τους.

-Διεύρυνση συνεργασιών, με σκοπό την δημιουργία μιας «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης» για την διοχέτευση και αναπαραγωγή της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας

 

Το Myrtillo προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο ανοίγματος στην κοινότητα σε ένα ζωντανό και ενταξιακό περιβάλλον

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση του οργανισμού εδώ