1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  • Post author:
  • Post category:
  • Post comments:0 Comments

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μας εργαστήριο για το έργο Small Buddies! Μέσα από το έργο στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε τη συνηγορία για το έργο των μικρών ή και νέων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση του μεριδίου Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης που τους αναλογεί καθώς και την συνηγορία και ευαισθητοποίηση των εταιρειών στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην διαφάνεια στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ασκούν.

Continue Reading1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ