4ο εργαστήριο

 • Post Author:
 • Post Category:
 • Post Comments:0 Comments

Ολοκληρώθηκε το 4ο και τελευταίο εργαστήριο του Small Buddies στο οποίο συζητάμε και οργανώνουμε το δίκτυο. Για ακόμα μια φορά διαδικτυακά! Οι εταίροι του έργου συζήτησαν διεξοδικά για την ταυτότητα και τον τρόπο επικοινωνίας προς το κοινό και τις ομάδες στόχου του δίκτυου Small Buddies. Επέλεξαν το λογότυπο του έργου, πρότειναν τρόπους προβολής αλλά και ενδυνάμωσης των οργανισμών μελών του δικτύου ως προς την προβολή τους και τέλος σκέφτηκαν τρόπους που η οπτική προβολή του έργου των μελών συνηγορεί για το έργο τους αλλά και ενισχύει την διαφάνεια και την λογοδοσία.

Continue Reading 4ο εργαστήριο

3ο εργαστήριο

 • Post Author:
 • Post Category:
 • Post Comments:0 Comments

Ολοκληρώθηκε και το 3ο εργαστήριο του Small Buddies. Λόγω των νέων συνθηκών και αυτή τη φορά βρεθήκαμε διαδικτυακά! Οι εταίροι του έργου συζήτησαν διεξοδικά για το δίκτυο Small Buddies, για την διαφάνεια και την λογοδοσία τόσο του δικτύου όσο και των μελών του προς τα έξω, για την υποστήριξη και ενδυνώμωση που θα προσφέρει το δίκτυο στα μέλη του ως προς τη Διαφάνεια και τα εργαλεία που θα τους προτείνει

Continue Reading 3ο εργαστήριο

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Post Author:
 • Post Category:
 • Post Comments:0 Comments

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μας εργαστήριο για το έργο Small Buddies! Μέσα από το έργο στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε τη συνηγορία για το έργο των μικρών ή και νέων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση του μεριδίου Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης που τους αναλογεί καθώς και την συνηγορία και ευαισθητοποίηση των εταιρειών στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην διαφάνεια στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ασκούν.

Continue Reading 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Post Author:
 • Post Category:
 • Post Comments:0 Comments

Ολοκληρώθηκε και το 2ο εργαστήριο του Small Buddies. Οι εταίροι του έργου συζήτησαν διεξοδικά για το δίκτυο Small Buddies, για τα κριτήρια ένταξης νέων οργανισμών στο δίκτυο, για τα ωφέλη και τα bonus που θα έχουν οι οργανισμοί που θα ενταχθούν, για την υποστήριξη και ενδυνώμωση που θα προσφέρει το δίκτυο στα μέλη του ως προς τη Διαφάνεια, τη στόχευση σε συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την ανάπτυξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Continue Reading 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ