You are currently viewing Συνέντευξη: Βάλια Φράγκου

Συνέντευξη: Βάλια Φράγκου

«Το κοινό καλό να είναι κινητήριος δύναμη»

H Βάλια Φράγκου, μετά από μια πορεία συνεργασιών με κοινωφελή ιδρύματα, στρέφεται στη συμβουλευτική φιλανθρωπίας και συνεργάζεται με χρηματοδότες για τον στρατηγικό σχεδιασμό υλοποίησης δωρεών χορηγιών και κοινωνικών προγραμμάτων.

Συνεργάζεται επίσης με Mη Kερδοσκοπικούς Oργανισμούς, στους οποίους προσφέρει εθελοντικά συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Small Buddies: Πώς περάσατε από το for-profit στο non-profit και πώς εξελιχθήκατε να γίνετε σύμβουλος φιλανθρωπίας;

Βάλια Φράγκου: Πάντα ήμουν πιο δημιουργική και χαρούμενη σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που υπήρχε ένας κοινωνικός σκοπός. Αυτό μου έγινε αντιληπτό όταν αποφάσισα να αφήσω την τράπεζα στην οποία εργαζόμουν, για την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Οταν θέλησα να ακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό πτυχίο, επέλεξα το ΜΒΑ στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Σε ένα μάθημα χρηματοοικονομικών του ΜΒΑ ο καθηγητής μας ρωτούσε, στην αρχή κάθε μαθήματος, «ποιος είναι ο επιχειρηματικός βασιλιάς;» (who is king) και εμείς έπρεπε να απαντήσουμε «τα χρήματα είναι ο βασιλιάς» (cash is king). Απαντούσα στην ερώτηση, μαζί με τους συμμαθητές μου, αλλά πάντα με κόμπο στο στομάχι. Ο κόμπος αυτός με οδήγησε στην αναζήτηση δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα που πραγματικά επιθυμούσα.

Επιστρέφοντας μετά το μεταπτυχιακό, εκπαιδεύτηκα στον τρόπο υλοποίησης δωρεών στην Ελλάδα σε μεγάλο κοινωφελές ίδρυμα της χώρας. Μετέπειτα, ανέλαβα τη δημιουργία ενός καινούριου κοινωφελούς ιδρύματος, για τη διεύθυνση του οποίου ήμουν υπεύθυνη για 8 χρόνια. Θέλοντας να προσφέρω την εμπειρία που είχα αποκομίσει σε μια ευρύτερη ομάδα χρηματοδοτών, επέλεξα να προσφέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής φιλανθρωπίας. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο συνεργάζομαι με δωρητές -κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες και ιδιώτες- για την επίτευξη των φιλανθρωπικών τους στόχων.

S.B.: Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για εσάς;

Β.Φ.: Στην Ελλάδα, παρόλο που η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει δυναμική και βρίσκεται σε εξέλιξη, διαφέρει ακόμα, για πολλές εταιρείες, από τις πρακτικές του εξωτερικού. Στο εξωτερικό η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι απλά ένα τμήμα, αλλά μια στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας για τη δημιουργία μιας κοινωνικής ταυτότητας που συνυπάρχει με την επιχειρηματική. Τα τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τοποθετούνται κάτω από αυτά της στρατηγικής.

Στην Ελλάδα, λίγες εταιρείες έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της κοινωνικής ταυτότητάς τους. Οι περισσότερες βλέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη σαν έναν τρόπο προβολής, και για αυτό το τμήμα εταιρικής ευθύνης εντάσσεται στο τμήμα μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. Όσο οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και τα κοινωνικά θέματα ανεβαίνουν στην ατζέντα των εταιρειών, τόσο πιο σημαντική θεωρείται η κοινωνική τους ευθύνη, και αλλάζει ο τρόπος που επιθυμούν να προσεγγίζουν τις δωρεές-χορηγίες τους. Οι ίδιοι οι καταναλωτές αναζητούν, όλο και περισσότερο, εταιρείες που να είναι κοινωνικά υπεύθυνες. Διεθνείς έρευνες στη νέα γενιά καταναλωτών αναφέρουν ότι τα θέματα κοινωνικής ευθύνης κατατάσσονται στους πέντε πιο σημαντικούς λόγους επιλογής μιας εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού.

S.B.: Γιατί απευθύνονται οι εταιρείες σε έναν σύμβουλο φιλανθρωπίας;

Β.Φ.: Κυρίως για τον σχεδιασμό κοινωνικών πρωτοβουλιών ή μεμονωμένων δράσεων και, σε λιγότερες περιπτώσεις, για τον σχεδιασμό της στρατηγικής της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης. Η στροφή προς έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα συνήθως προκύπτει από κάποιο άτομο της διοίκησης που τυγχάνει να εκτεθεί στον τρόπο που λειτουργεί το CSR στο εξωτερικό. Η ανάγκη εναρμόνισης των δράσεων ΕΚΕ με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) οδηγεί αρκετές εταιρείες στην αναζήτηση τρόπων σχεδιασμού εξατομικευμένων δράσεων ανά στόχο και στην εμβάθυνση του κοινωνικού τους αντίκτυπου.

«Διεθνείς έρευνες στη νέα γενιά καταναλωτών αναφέρουν ότι τα θέματα κοινωνικής ευθύνης κατατάσσονται στους πέντε πιο σημαντικούς λόγους επιλογής μιας εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού»

«Η δημιουργία κοινωνικής ταυτότητας πρέπει να είναι μια στρατηγική απόφαση της εταιρείας που να εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της».

S.B.: Πώς θα μπορούσαν οι εταιρείες να χτίσουν την κοινωνική τους ταυτότητα; Πιστεύετε ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κατάλληλο πλαίσιο και την κοινή “γλώσσα” με τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και με τους καταναλωτές;

Β.Φ.: Η δημιουργία κοινωνικής ταυτότητας πρέπει να είναι μια στρατηγική απόφαση της εταιρείας που να εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της. Μια προτεραιότητα ενσωματωμένη στο DNA της, αναπόσπαστο κομμάτι της, που εκδηλώνεται σε ό,τι κάνει η εταιρεία εσωτερικά και εξωτερικά. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) μπορούν να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους για τη δημιουργία κοινωνικής ταυτότητας.

Οι SDGs δίνουν στόχευση, ένα ευέλικτο πλαίσιο στο οποίο μπορεί μια εταιρεία να κινείται με μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη. Δημιουργούν μια κοινή “γλώσσα” με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φέρνοντας έτσι πιο κοντά τον επιχειρηματικό κόσμο και τους καταναλωτές με την κοινωνία των πολιτών, αλλά και δημιουργώντας συνέργειες με τον 3ο φορέα.

S.B.: Πιστεύετε ότι έχουν χώρο οι μικροί και νέοι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας, και πώς θα μπορούσαν να συνομιλήσουν καλύτερα με τις εταιρείες;

Β.Φ.: Μετά από μια δεκαετή κοινωνικο-οικονομική κρίση, η πλειονότητα των νέων οργανισμών ιδρύεται για να εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες που μένουν ακάλυπτες από υπάρχουσες οργανώσεις και φορείς Μια εταιρεία που επιθυμεί να διαμορφώσει μια ταυτότητα στήριξης της κοινωνίας με επίκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο, θα ωφεληθεί ανοίγοντας διάλογο με νέους και μικρούς οργανισμούς. 

Οι οργανισμοί μπορούν να συνομιλήσουν καλύτερα με τις εταιρείες με το να α) είναι εξωστρεφείς β) συμμετέχουν σε δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που προσφέρουν οργανώσεις, όπως το Social Dynamo που συνεργάζονται με εταιρείες γ) κατανοούν τις στρατηγικές προτεραιότητες των εταιρειών προκειμένου να τους προτείνουν εξατομικευμένα προγράμματα-δράσεις που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους δ) συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες – δίκτυα, όπως το Small Buddies που προσφέρει πρόσβαση σε ομάδα εταιρειών με την οποία μοιράζονται την κοινή «γλώσσα» των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

S.B.: Ένα δίκτυο οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών όπως το Small Buddies που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και συνέπεια ως προς συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, πιστεύετε ότι θα βοηθούσε τις εταιρείες να συνεργαστούν με μικρότερους και νεότερους οργανισμούς ώστε να χτίσουν την κοινωνική τους ταυτότητα; 

Β.Φ.: Το Small Buddies αποτελεί μια πρακτική-πρότυπο για τη συνεργασία εταιρειών με μικρούς και νέους οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη κοινών αρχών, όπως η διαφάνεια και η συνέπεια, καθώς και η κοινή προτεραιοποίηση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έναν αποδοτικό τρόπο ενίσχυσης της κοινωνικής ταυτότητας των εν λόγω εταιρειών. Επίσης, τα δίκτυα οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, όπως το Small Buddies, προσφέρουν στις εταιρείες πρόσβαση σε ομάδα οργανισμών που σε άλλη περίπτωση θα χρειάζονταν χρόνο και αρκετούς πόρους για να γνωρίσουν.

S.B.: Ποιο πιστεύετε είναι το “κρίσιμο” σημείο για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμών και εταιρειών που να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Β.Φ.: Θα πρέπει οι εταιρείες να αναγνωρίσουν την ανάγκη ύπαρξης της κοινωνικής τους ταυτότητας και να δεσμευτούν για την εφαρμογή της σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας τους. Οι οργανώσεις από την πλευρά τους θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

«Κρίσιμο» σημείο για μια επιτυχημένη συνεργασία είναι επίσης η εναρμόνιση των αρχών που διέπουν τις εταιρείες και τους οργανισμούς, καθώς και των στρατηγικών τους στόχων. S.B.: Θα παίζατε εσείς ή θα συμβουλεύατε κάποιον συνεργάτη σας σε εταιρεία να παίξει το serious game που αναπτύσσεται μέσα από το έργο Small Buddies; Τι πιστεύετε ότι θα πρόσφερε κάτι τέτοιο στις εταιρείες; Β.Φ.: Και θα παίξω και θα συμβουλεύσω εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι να παίξουν το καινοτόμο serious game. To εκπαιδευτικό παιχνίδι σοβαρού σκοπού αποτελεί ένα εύκολο και διασκεδαστικό εργαλείο που δίνει την ευκαιρία σε εταιρείες να προσφέρουν στο προσωπικό τους την εξοικείωση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη γνωριμία με τρόπους που μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η παιγνιώδης φύση του το κάνει προσιτό και δίνει κίνητρο σε κάποιον να το δοκιμάσει. Οι εταιρείες που θα το προσφέρουν, θα πετύχουν για το προσωπικό τους καλύτερη ενημέρωση για τους SDGs και τα κοινωνικά θέματα, καθώς και την κατανόηση των δράσεων ΕΚΕ και της αναγκαιότητας ύπαρξης εταιρικής ταυτότητας. Το serious game μπορεί επίσης να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερα ενημερωμένων πολιτών που λειτουργούν με πρακτικές πιο φιλικές προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

S.B.: Πώς οραματίζεστε μελλοντικά τη δράση των εταιρειών στην Ελλάδα;

Β.Φ.: Οραματίζομαι μια Ελλάδα στην οποία το κοινό καλό είναι κινητήριος δύναμη για τη δραστηριότητα όλων των εταιρειών. Σε αυτήν την Ελλάδα οι εταιρείες, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και το κράτος συνεργάζονται και πετυχαίνουν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

«Οι εταιρείες που θα προσφέρουν το serious game, θα πετύχουν για το προσωπικό τους καλύτερη ενημέρωση για τους SDGs και τα κοινωνικά θέματα, καθώς και την κατανόηση των δράσεων ΕΚΕ και της αναγκαιότητας ύπαρξης εταιρικής ταυτότητας»

Leave a Reply