You are currently viewing Συνέντευξη: Θάνος Μπελαλίδης

Συνέντευξη: Θάνος Μπελαλίδης

«Η συνεργασία με τις ΜΚΟ έχει θεαματικά αποτελέσματα στο χώρο του marketing»

Από τις πρώτες στιγμές της επικοινωνίας μας με τον κ. Θάνο Μπελαλίδη επιβεβαιώθηκε η έρευνά μας για την προσωπικότητά του, τον επαγγελματισμό του και το έργο του στον τρίτο τομέα της οικονομίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ευφυής, με απόλυτη αίσθηση του χρόνου και του αντικτύπου κάθε ενέργειας για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την αειφορία

Small Buddies: Κύριε Μπελαλίδη, έχετε εμπειρία δεκαετιών στο χώρο της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ποια είναι η γνώμη σας για τη δυναμική όπως διαμορφώνεται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα? 

Θάνος Μπελαλίδης: Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, πριν από 25 χρόνια, συζητούσαμε το ότι ο χρόνος για λάθη τελειώνει. Σήμερα ο χρόνος τελείωσε. Καταναλώνουμε ετησίως 1,7 φορές τους πόρους που παράγει ο πλανήτης. Συνεχίζω, ωστόσο, να αισιοδοξώ, επειδή βλέπω σημαντικές αλλαγές: η τεχνολογία βρίσκει λύσεις σε πρακτικές όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κυκλική οικονομία. Η αναβαθμισμένη παγκόσμια συνειδητότητα και πνευματικότητα στρέφει την προσοχή μας σε αξίες όπως είναι η ενσυναίσθηση και η αγάπη, αντί της υπερκατανάλωσης. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, μόνο το 0,3% του Ελληνικού πληθυσμού ασχολείται με εθελοντικές δράσεις, ποσοστό που μεταφράζεται σε 32.000 άτομα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ 145 χωρών σε χρόνο εθελοντικής εργασίας και σε χρηματικές δωρεές. Έτσι, μόνο το 7% του πληθυσμού πραγματοποιεί δωρεές, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 71% (World Giving Index, Charities Aid Foundation, 2019). Υπάρχουν 6.000-10.000 ΜΚΟ στην Ελλάδα και 1.000.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ελλάδα τo θεσμικό πλαίσιο είναι ανύπαρκτο. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Στον χώρο των ΜΚΟ είναι δεδομένο ότι η δράση τους «είναι για το καλό» και δεν υπάρχει καμία συντονισμένη καταγραφή και σύνδεσή τους με τους SDGs.

S.B.:  Eίναι σημαντικό για το έργο small buddies να οραματιστούμε ‘αλλαγές’ που θα θέλαμε να δούμε μακροπρόθεσμα. Ποια η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ΜΚΟ?

Θ.Μ.: Το εγχείρημά σας έχει πολλά κοινά στοιχεία με το όραμα της ομάδας Sympraxis, όταν ξεκινήσαμε πριν από 18 χρόνια. Πολλές φορές στο παρελθόν, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, υποστήριξα απλές και μηδενικού κόστους ενέργειες, με τις οποίες οι ΜμΕ είναι δυνατόν να υιοθετήσουν αξιόλογες και αποτελεσματικές δράσεις CSR στο τρίπτυχο ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Όπως για παράδειγμα, υποστηρίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών ή καταργώντας τη χρήση πλαστικών ειδών μιας χρήσης. Η συνεργασία με τις ΜΚΟ έχει θεαματικά αποτελέσματα στο χώρο του marketing. Yπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τον ΟΗΕ ή συμμετοχή σε δίκτυα, όπως το UN Global Compactπου υποστηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη του, να κατανοήσουν τι σημαίνει υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μέσω ειδικών εργαλείων και καλών πρακτικών. Τα ανταποδοτικά οφέλη είναι σημαντικά. Επικρατεί η άποψη στις ΜμΕ ότι η έννοια CSR αφορά πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες. Είναι ελάχιστες οι εταιρείες στην Ελλάδα που αποδίδουν ετήσιο απολογισμό για την Κοινωνική Υπευθυνότητα ή Sustainability report. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε μέσα από το δίκτυο Small Buddies την ενημέρωση γύρω από τους SDGs, τόσο στις Εταιρείες όσο και στις ΜΚΟ. Στο χώρο των ΜΚΟ είναι δεδομένο ότι η δράση τους ‘είναι για το καλό’ και δεν υπάρχει καμία συντονισμένη καταγραφή και σύνδεσή τους με τους SDGs Υπάρχει μια εξαιρετική δυναμική συσχέτισης γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία του εταιρικού κόσμου και των ΜΚΟ. Ο συνδυασμός και η συνεργασία τους στους SDGs θα οδηγήσει σε μοναδικές, πρωτότυπες, αποτελεσματικές λύσεις. Ένα win-win σενάριο για όλους. Υπάρχει προοπτική εκεί έξω και πολλή δουλειά στο έργο σας.

S.B.: Ποια είναι η σημαντικότερη πρόκληση για ΜΚΟ και Εταιρείες σήμερα στην Ελλάδα?

Θ.Μ.: Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αυτήν τη στιγμή παγκοσμίως είναι πρωτόγνωρες για τον πλανήτη. Για πρώτη φορά οι πολιτικοί συζητούν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι, αντιμετωπίζουν μαζί κοινή απειλή, για την οποία τα σύνορα δεν αποτελούν εμπόδιο. Ναι, συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. 

S.B.: Σημειώνουμε τις λέξεις ενσυναίσθηση, αειφορία, αισιοδοξία, χρόνος, που πολλές φορές επαναλάβατε στη συζήτησή μας. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ελπίζω φυσικά την επόμενη φορά, σε μια από τις επόμενες δράσεις της ομάδας Small Buddies. Κλείνοντας σημειώνουμε μια φράση από το website www.sympraxis.eu:

If you want to make an impact, you need to invest your time every bit as much as your money.” John Morgridge, chairman of Cisco

Leave a Reply