ΣΤΟΧΟΣ 1- ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Το 31,3% των Ελλήνων βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, 21,1% σε υλική στέρηση και το 15,6% διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 1

Γνωρίστε τα μέλη του δικτύου Small Buddies που συμβάλλουν στο Στόχο 1- Μηδενική φτώχεια

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 1

Διαβάστε τα τελευταία νέα και δράσεις των μελών του δικτύου Small Buddies που συμβάλλουν στο Στόχο 1- Μηδενική Φτώχεια

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Διαβάστε τις τελευταίες συζητήσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Small Buddies για το Στόχο 1- Μηδενική Φτώχεια

ΜΕΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Givmed

Share medicine share life

Στόχος μας είναι η πρόσβαση σε φάρμακα για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω του συντονισμού δωρεών φαρμάκων από ιδιώτες, φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες αλλά και μεταξύ των κοινωφελών φορέων του δικτύου μας.

ithaca

mobile laundry for the homeless

Στόχος μας είναι η επανένταξη και στην αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και προσφέροντας θέσεις εργασίας σε ανθρώπους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με εργασιακή εκπαίδευση και συμβουλευτική.

50 και ελλασ

δικαιωματα ατομων 50+

Στοχεύουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων 50+ ετών μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης, προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών, συμβουλευτικής φορέων και επιστημονικής έρευνας για την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανέλιξη.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Για να συνομιλήσετε παρακαλούμε κάντε πρώτα αίτημα για registration. 

Για να απαντήσετε σε κάποιο Topic παρακαλούμε επιλέξτε το και πατήστε  Reply.

Πριν δημιουργήσετε νέο Topic βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο. Το topic θα εγγριθεί από τον administrator

HOME FORUMS 1st SDG- Μηδενική Φτώχια

Viewing 3 topics - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 topics - 1 through 3 (of 3 total)
  • You must be logged in to create new topics.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

1
εκατομμYρια Aνθρωποι ζουν ακOμα σε συνθHκες ακραIας φτΩχειας
1 %
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΕΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1,25 ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ
1 %
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ

Τo ποσοστό της ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί πάνω από το μισό από το 1990. Ωστόσο, ένας στους πέντε ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές συνεχίζει να ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που κερδίζουν μόλις λίγο παραπάνω από αυτό το ποσό, με αρκετούς να κινδυνεύουν να ξανακυλήσουν στη φτώχεια. Η φτώχεια είναι κάτι περισσότερο από την έλλειψη εισοδήματος και πόρων για την εξασφάλιση βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης. Η φτώχεια έχει μορφές όπως η πείνα, ο υποσιτισμός, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, η κοινωνική διάκριση και ο αποκλεισμός, καθώς και η απουσία συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συντελείται χωρίς αποκλεισμούς, να παρέχει βιώσιμες θέσεις εργασίας και να προάγει την ισότητα.

1.1

Έως το 2030, εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους παντού,  η οποία μετράται, επί του παρόντος, με βάση τους ανθρώπους που ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα.

1.2

Έως το 2030, μείωση, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, της αναλογίας ανδρών, γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν κάτω από όλες τις διαστάσεις της φτώχειας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς ορισμούς.

1.3

Εφαρμογή κατάλληλων εθνικών συστημάτων και μέτρων κοινωνικής προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, και επίτευξη, έως το 2030, ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των ευάλωτων.

1.4

Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, όπως και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροχρηματοδοτήσεων.

1.5

Έως το 2030, οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των φτωχών και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, μείωση της έκθεσης και της ευπάθειάς τους έναντι ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα και άλλων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πιέσεων και καταστροφών.

1.6

Διασφάλιση σημαντικής κινητοποίησης πόρων από διάφορες πηγές, μέσω της ενισχυμένης αναπτυξιακής συνεργασίας, έτσι ώστε να παραχθούν επαρκή και προβλέψιμα μέσα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, και να εφαρμοστούν προγράμματα και πολιτικές που θα δώσουν τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας.

1.7

Δημιουργία σταθερών πολιτικών πλαισίων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τα οποία βασίζονται σε αναπτυξιακές στρατηγικές υπέρ των φτωχών και ευαίσθητες σε θέματα ισότητας των φύλων, για τη στήριξη της επιτάχυνσης των επενδύσεων σε δράσεις εξάλειψης της φτώχειας.