ΣΤΟΧΟΣ 9- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν στο 11% του ΑΕΠ ενώ επιπλέον στην κατασκευή μειώθηκαν κατά 18%. Κατατάσσεται στην 7η θέση πριν το τέλος στην συνολική καινοτομία και τελευταία στην ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα. Οι υποδομές για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ λίγες. Οι υποδομές νοσοκομείων, σχολείων κτλ χρειάζονται εκσυγχρονισμό άμεσα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ανεπαρκές.

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 9

Γνωρίστε τα μέλη του δικτύου Small Buddies που συμβάλλουν στον Στόχο 9-Βιομηχανία, Καινοτομία και υποδομές

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ 9

Διαβάστε τα τελευταία νέα και δράσεις των μελών του δικτύου Small Buddies που συμβάλλουν στο Στόχο 9- Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 9- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Διαβάστε τις τελευταίες συζητήσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Small Buddies για το Στόχο 9-Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

ΜΕΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

incommon

για πoλεις καλυτερες

Στόχος μας είναι η προώθηση της βιώσιμης και συμμετοχικής αστικής ανάπτυξης επιδιώκοντας να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των ελληνικών πόλεων. Παρέχουμε το χώρο, τα εργαλεία και την υποστήριξη στις κοινότητες ώστε να αποκτήσουν “φωνή” σε ένα υγιές αστικό περιβάλλον που θα μπορούν όλες/οι να απολαμβάνουν.

Curious IQ

(Re)upskill your talent

We strive to develop marginalised talent and (re)upskill them with the most high in-demand digital skills with the ultimate goal to help them enter the rapidly growing tech industry in Greece.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

    No posts found.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Για να συνομιλήσετε παρακαλούμε κάντε πρώτα αίτημα για registration

Για να απαντήσετε σε κάποιο Topic παρακαλούμε επιλέξτε το και πατήστε  Reply.

Πριν δημιουργήσετε νέο Topic βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο. Το topic θα εγγριθεί από τον administrator

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

0
δισεκατομμυρια ανθρωποι δεν εχουν προσβαση σε τηλεφωνο
1 %
μονο της αγροτικησ παραγωγης στις αναπτυσσομενες χωρες υφισταται βιομηχανικη επεξεργασια
1 %
μειωμενη παραγωγικοτητα εμφανιζουν οι επιχειρησεις σε μη ανεπτυγμενες περιοχες

Επενδύσεις στις υποδομές : Οι συγκοινωνίες, η άρδευση, η ενέργεια, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι σημαντικές για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση κοινοτήτων σε πολλές χώρες. Έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων καθώς και οι βελτιώσεις στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης προϋποθέτουν επενδύσεις στις υποδομές. Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί την κύρια πηγή δημιουργίας εισοδήματος, επιτρέποντας την ταχεία και διαρκή αύξηση του βιοτικού επιπέδου για όλους τους ανθρώπους ενώ παρέχει τεχνολογικές λύσεις για την περιβαλλοντικά ορθή βιομηχανοποίηση. Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση των προσπαθειών μας να υλοποιήσουμε περιβαλλοντικούς στόχους όπως η αύξηση των πόρων και η αποδοτικότητα της ενέργειας. Όπως χωρίς την τεχνολογία και την καινοτομία δεν υφίσταται βιομηχανοποίηση, έτσι και χωρίς τη βιομηχανοποίηση δεν υφίσταται ανάπτυξη.

9.1

Δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας στην προσιτή και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους.

9.2

Προαγωγή της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης βιομηχανοποίησης και ουσιαστική αύξηση, έως το 2030, του ποσοστού της απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε συνάρτηση με τις εθνικές περιστάσεις, καθώς και διπλασιασμός του ποσοστού απασχόλησης στον βιομηχανικό κλάδο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

9.3

Aύξηση της πρόσβασης των μικρής-κλίμακας βιομηχανικών και άλλων  επιχειρήσεων, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις, και ενσωμάτωσή τους στις αλυσίδες αξίας και στις αγορές.

9.4

Έως το 2030,  αναβάθμιση υποδομών και μετασκευή βιομηχανιών προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες, αυξάνοντας την αποδοτική χρήση των πόρων και ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση περισσότερο καθαρών και περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών μεθόδων, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, προς αυτή την κατεύθυνση, με βάση τις δυνατότητές τους.

9.5

Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες, συμπεριλαμβανομένου, έως το 2030, της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ουσιαστικής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, κατά 1 εκατομμύριο, καθώς και της αύξησης των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

9.α

Διευκόλυνση της ανάπτυξης των βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω ενισχυμένης χρηματοοικονομικής, τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης σε χώρες της Αφρικής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

9.β

Στήριξη της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής που θα στηρίζει, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προστιθέμενη αξία των εμπορευμάτων.

9.γ

Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, και επιδίωξη για την παροχή καθολικής και προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το 2020.