ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΑΜΚΕ | URBANDIG PROJECT

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ | UrbanDig Project  ιδρύθηκε το 2004 από το σκηνοθέτη  Γιώργο Σαχίνη και τη χορογράφο Ειρήνη Αλεξίου. Έκτοτε, αποτελείται από μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που προέρχονται από τους τομείς των παραστατικών τεχνών, του  σχεδιασμού του χώρου (αρχιτεκτονική/πολεοδομία), της  εκπαίδευσης και της κοινοτικής δράσης. Σχεδιάζει και υλοποιεί κοινοτικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με  στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης (well-being).  

Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες παραδίδουμε εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, καλλιτεχνικές πρακτικές και παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες  σε (και με) ομάδες και κοινότητες.

Οι διαδικασίες μας -τα επονομαζόμενα UrbanDig Projects– υλοποιούνται σε συγκυρίες που είναι επιθυμητή η συλλογική ενεργοποίηση, που απαιτούνται γέφυρες επικοινωνίας και συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικούς δρώντες, αλλά και που αναζητούνται κοινοτικές ιστορίες και οπτικές. Πυρήνας  της  φιλοσοφίας  μας είναι  η  κοινωνική  καινοτομία,  η  ποικιλομορφία  και  η  συμπτωματική  παραγωγή  ιδεών,  δράσεων,  εργαλείων  και  προϊόντων  στη  σύγχρονη  πόλη.  

Τα UrbanDig Projects αναζητούν και εμπλέκουν τις ιστορίες και τους ανθρώπους μιας ομάδας, μιας κοινότητας ή ενός τόπου. Συνδυάζουν διαδικασίες διαλόγου και συμμετοχικής δράσης με καλλιτεχνικές πρακτικές και παιχνίδι, και, συνηθήθως έχουν ως αφορμή και κατάληξη μια site-specific παράσταση της καλλιτεχνικής μας ομάδας.  

Όταν πραγματοποιούνται σε γειτονιές, αποτελούν μια ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση στην διαχείριση του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου (υλικού και άυλου) οδηγώντας σε προϊόντα, στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αστικής συν-δημιουργίας κ.α.